сряда, 12 март 2014 г.

Важни факти

Някои изключително важни факти, които трябва да се знаят от всички за ПОДХЛЪЗВАНЕТО!

Подхлъзването и падането може да звучат тривиално, но понякога те могат да имат сериозни последици, причиняващи тежки наранявания като счупване на костите, мозъчно сътресение и дори инвалидизиране и смърт.
Те са най-честата причина за получаването на сериозни наранявания и респективно за отсъствие от работното място.
Данните изнесени от Държавите-членки и систематизирани от  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа показват, че най-често срещаните видове травми са в резултат на подхлъзването и падането и включват някаква форма на счупване на костите.
Проучванията показват, че този тип счупвания са три пъти повече от подобни в резултат на пътни инциденти. Смъртните случаи като брой са на втора позиция след пътните катастрофи. Преките и косвените загуби в рамките на Европейският съюз надхвърлят няколко милиарда евро.
По аналогичен начин стоят нещата и в САЩ.
Най-често срещаната причина за търсене на спешна медицинска помощ е падането в резултат на подхлъзване. Над 25 000 наранявания изискват болнични грижи всеки ден.
В резултат на подобни инциденти около 1200 американци умират всяка година – средно по една смърт на всеки седем часа. Финансовите измерения надхвърлят 400.000 щатски долара на ден, като компенсация на работниците и загуба на производителност.
Всички възрастови групи са уязвими, но най-застрашени са невръстните деца и по-възрастните хора. Всъщност, 80% от тези, които получават нараняване с фатални последици са на възраст над 65 години.
Брошура

АНТИСЛИП СИСТЕМ - ПРЕКИ ВРЪЗКИ
Facebook
Видео канал в YouTube

Няма коментари:

Публикуване на коментар